HOME  |   PROGRAM  |   DO POBRANIA  |   REKRUTACJA  |   GALERIA  |   LINKI  |   KONTAKT


ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2013/2014O przyjęcie na podyplomowe studia ubiegać się mogą:
- osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów drugiego stopnia) lub licencjackich
- osoby posiadające wykształcenie wyższe zawodowe lub tytuł licencjata


Rekrutację na podyplomowe studia prowadzi Instytut Stosunków Międzynarodowych UW.

Opłata za studia wynosi 2800,- PLN/semestr .

Termin płatności:

 • za semestr zimowy - do 28 paŸdziernika 2013 r.

 • Na indywidualny wniosek słuchacza i za zgodą Dziekana, słuchacz może wnosić opłatę semestralną w dwóch ratach:
 • I rata - za semestr zimowy - do 28 paŸdziernika 2013 r. (50%),
 • II rata - do 25 listopada 2013 r. (50%),

 • za semestr letni - do 10 marca 2014 r.

 • W systemie ratalnym (na indywidualny wniosek):
 • I rata - do 10 marca 2014 r. (50%),
 • II rata - do 14 kwietnia 2014 r. (50%),


 • W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z umową o warunkach odpłatności.

  (Faktury za czesne wystawiane sa wyłącznie w ciagu 7 dni od uiszczenia zapłaty - Sekcja Finansowa WDiNP, ul. Krakowskie Przedmiescie 3, tel./fax 022 828 62 21)

  Przyjęcie na studia odbywać się będzie na podstawie złożenia niezbędnych dokumentów.

  Przyjmowanie dokumentów na SBN: 24 czerwca 2013 r. i potrwa do 27 września 2013
  (od poniedziałku do piątku, godz. 10.00-16.00) w budynku ISM przy ul. Żurawiej 4 (IV p) w pok.404
  Ogłoszenie listy przyjętych nastąpi najwczesniej pod koniec września 2013 r.
  Instytut zastrzega sobie prawo wczesniejszego zamknięcia procesu rekrutacji !


  WYMAGANE DOKUMENTY :

  • kwestionariusz osobowy (kwestionariusz zawiera podanie o przyjęcie na studia i życiorys)[*.doc]
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich
  • 3 zdjęcia
  • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia [*.doc]
  • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe - 2x [*.doc]
   (podpisywana po zakwalifikowaniu się na studia)
  • ksero dowodu osobistego oraz książeczki wojskowej


  Kontakt
  Tel. 022 553 16 35 fax 022 553 16 36 sbn.ismn@uw.edu.pl

  © Copyright by Instytut Stosunków Międzynarodowych 2007