HOME  |   PROGRAM  |   DO POBRANIA  |   REKRUTACJA  |   GALERIA  |   LINKI  |   KONTAKT


PROGRAM STUDIUM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

 • Pobierz Program SBN na rok akademicki 2010/2011[*.doc]
 • plan SBN na semestr letni 2010/2011 [*.pdf]
 • LP.

  TEMATYKA ZAJĘĆ

  I. Zagadnienia wprowadzające

  1.

  Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego

  2.

  Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego

  3.

  Podstawy prawno-konstytucyjne systemu bezpieczeństwa państw

  II. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państw

  1.

  Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa

  2.

  Asymetryczne zagrożenia (terroryzm, zagrożenia teleinformatyczne, migracje i kryzysy etniczne)

  3.

  Zagrożenia i ochrona dziedzictwa kulturalnego i naturalnego

  III. Zadania służb państwowych w zakresie bezpieczeństwa

  1.

  Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa

  2.

  Zadania policji, straży pożarnej i służby granicznej

  3.

  Rola służb specjalnych

  IV. Nowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego

  1.

  Podstawy zarządzania w sytuacjach kryzysowych

  2.

  Prawo międzynarodowe wobec nowych zagrożeń bezpieczeństwa

  3.

  Polska polityka bezpieczeństwa  Kontakt
  Tel. 022 553 16 35 fax 022 553 16 36 sbn.ismn@uw.edu.pl

  © Copyright by Instytut Stosunków Międzynarodowych 2007