HOME  |   PROGRAM  |   DO POBRANIA  |   REKRUTACJA  |   GALERIA  |   LINKI  |   KONTAKT


DOKUMENTY DO POBRANIA:

  • kwestionariusz osobowy (kwestionariusz zawiera podanie o przyjęcie na studia i życiorys)[*.doc]
  • Wykaz opłat [*.pdf]
  • Regulamin opłat za studia w roku akademickim 2013/2014[*.pdf]
  • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia [*.doc]
  • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe - 2x [*.doc]
    (podpisywana po zakwalifikowaniu się na studia)


Kontakt
Tel. 022 553 16 35 fax 022 553 16 36 sbn.ismn@uw.edu.pl

© Copyright by Instytut Stosunków Międzynarodowych 2007