HOME  |   PROGRAM  |   DO POBRANIA  |   REKRUTACJA  |   GALERIA  |   LINKI  |   KONTAKT


STUDIUM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Dnia 14 grudnia 2011 roku w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, miało miejsce uroczyste odebranie z rąk prof. dr hab.Stanisława Kozieja dyplomów ukończenia Studium Bezpieczeństwa Narodowego. W wydarzeniu wzięli udział m.in. prof. dr hab. Roman Kuzniar - Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Stosunków Międzynarodowych, prof. dr hab. Ryszard Zięba - Kierownik Studiów Doktoranckich WDiNP UW oraz Kierownik Studiów Podyplomowych dr Maciej Raś.

ZAJĘCIA SBN odbywaja sie w pn. w godz. 16.45-20.00 (s.407); wt. w godz. 16.45-20.00 (s.421)

Uwaga Słuchacze!!! Przypominam, iż faktury wystawiane są przez - Sekcję Finansową WDiNP UW, ul. Krakowskie Przedmiescie 3, 00-927 Warszawa. Kontakt: tel./fax 022 828-62-21, w przeciągu 7 dni od terminu wniesienia przez Słuchacza opłaty

Studium zostało uruchomione w roku akademickim 1995/96 we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwem Obrony Narodowej. Celem kształcenia jest fachowe przygotowanie absolwentów dla potrzeb instytucji centralnych (MON, BBN, MSZ) odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe, cywilną kontrolę nad armią, reformę polskich sił zbrojnych oraz członkostwo w NATO, OBWE i Unii Europejskiej.

W ramach SBN działa podyplomowe Studium Bezpieczeństwa Narodowego.


UWAGA ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH ZAWODOWYCH Z TYTUŁEM LICENCJATA!


Na podstawie paragrafu 1.2 regulaminu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z dnia 12 kwietnia 2006 r. Rada Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW przyjęła w dniu 12 lipca 2006 r. uchwałę, że o przyjęcie na studia w SBN ubiegać się mogą:


 • osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów drugiego stopnia)
 • osoby posiadające wykształcenie wyższe zawodowe lub tytuł licencjata


Studium jest płatne. W roku akademickim 2013/2014 opłata za semestr wynosi 2800 zł - patrz umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe - zakładka "DO POBRANIA".


 • Regulamin Studiów Podyplomowych na UW - pobierz regulamin[*.pdf]

 • Zasady odbywania studiów na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - pobierz zasady studiowania na WDiNP UW [*.pdf]

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów - opłaty administracyjne (pobierz) [*.pdf]


 • Nauka w Studium trwa dwa semestry. Zasadnicza część zajęć odbywa się w poniedziałki i wtorki w godz. 16:45-20:00. Istnieje jednak mozliwość, że zajęcia będą realizowane także w inne dni tygodnia. Zakończenie zajęć wynikające z planu jest umowne, i różnych powodów może się przesunąć, oczywiście w ramach ograniczeń wynikających z kalendarza akademickiego.  Zajęcia prowadzą polscy i zagraniczni nauczyciele akademiccy, praktycy i teoretycy oraz specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa. Program Studium Bezpieczeństwa Narodowego obejmuje między innymi: pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych i prawo konfliktów zbrojnych, wprowadzenie do studiów strategicznych, podstawy teorii bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, historię porozumień rozbrojeniowych po II wojnie światowej, organizację i funkcjonowanie systemu obronnego RP, instytucje bezpieczeństwa narodowego i systemy obronne wybranych państw, ekonomiczne i technologiczne aspekty bezpieczeństwa, międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa, politykę bezpieczeństwa narodowego Polski, informacja i zarządzanie w sektorze bezpieczeństwa narodowego, członkostwo w NATO, OBWE i Unii Europejskiej.  Kontakt
  Tel. 022 553 16 35 fax 022 553 16 36 sbn.ismn@uw.edu.pl

  © Copyright by Instytut Stosunków Międzynarodowych 2007